O AGENCIJI

MENTOR’S Group posluje od 1988. godine. U početku kao MENTOR Management Consulting Agencija, a kasnije kao preduzeće / privredno društvo MENTOR. Sadašnju organizacionu formu uspostavljamo 2011. godine, gde je kroz novi način organizacije i načina poslovanja omogućena visoko stručna pomoć postojećim i potencijalnim klijentima.

MENTOR’S Group permanentno usavršava procese poslovnog konsaltinga, vođenja poslovnih knjiga i implementacije poslovnih i informacionih tehnologija u cilju uspešnijeg i lakšeg organizovanja i praćenja aktivnosti svojih klijenata.

KLASIČNO (agencijsko) i BESKONTAKTNO (online) KNJIGOVODSTVO

MENTORs Group je lider u pružanju stručnih i efikasnih knjigovodstvenih usluga, i kao takav nudi klasične i elektronske knjigovodstvene usluge korišćenjem cloud informatičke tehnologije.

Stručnjaci MENTORs Group vode računa o svakodnevnim računovodstvenim potrebama, tako da vlasnici i menadžeri mogu svoje vreme provoditi usredsređeni na očuvanje i rast poslovanja. Koristeći savremenu tehnologiju sada efikasnije nego ikada ranije pružamo pristupačne, tačne i profesionalne knjigovodstvene i računovodstvene usluge korišćenjem cloud softvera i dokument sistema.

POMOĆ U OSNIVANJAU PREDUZEĆA

M.E.N.T.O.R. Management Consulting je definitivno prva agencija koja je sa uslugama osnivanja preduzeća započela svega nekoliko meseci posle usvajanja prvog zakona o privatnim preduzećima i o stranim ulaganjima. U aprilu 1989.godine organizovali smo u Sava Centru prvo savetovanje na temu: Kako osnovati i voditi privatno preduzeće, a od tada smo pomogli u startovanju više hiljada privrednih subjekata. Ovako dugotrajno i bogato iskustvo primenjujemo u uslugama koje pružamo klijentima iz zemlje i inostrantsva.

PORESKO SAVETOVANJE

Pomažemo Vam da rešite sva pitanja oko žalbi, poreskih kontrola, poreza po odbitku, poreskih olakšica, posebnih poreza i drugih pitanja vezanih za poreze. Našim uslugama iz oblasti lokalnog oporezivanja su obuhvaćeni i kontrola poreza na dodatnu vrednost, kontrola poreza na dobit, kontrola poreza na dohodak, izradu poreskih žalbi i prigovora, te poresko planiranje.

POSLOVNO SAVETOVANJE

Pružamo usluge savetovanja na finansijskom tržištu kao i izradu svih oblika planova koji će Vam pomoći u realizaciji investicionih poduhvata, planova potrebnih za osiguranje kredita, planiranje određenih poslovnih i finansijskih kategorija, izračunavanje parametara koji omogućavaju vremenski uporedive podatke relevantne za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka.

USLUGE
Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi

FOTOGRAFIJE