O AGENCIJI

Preduzeće Bereta doo pruža eskterne računovodstvene i knjigovodstvene usluge za privredna društva, omogućavajući višem menadžmentu i vlasnicima da usmere svoju energiju na rast poslovanja. Nudimo računovodstvene usluge po pristupačnoj ceni.

Bereta Računovodstvo vam omogućava da se fokusirate na stratešku ulogu.

Računovodstveno-knjigovodstveni tim je uvek tu kada Vam je potrebno.

Usluge finansijskog računovodstva

Naše usluge finansijskog računovodstva obuhvataju zakonsko finansijsko računovodstvo, sastavljanje PDV prijave i pripremu finansijskih izveštaja. Izvršavanje funkcije finansijskog računovodstva može se obaviti u celini ili delimično i sprovodi se tačno odgovarajućom kombinacijom ljudskih resursa i tehnologije koja će vam služiti najefikasnije.

Usluge obračuna plata

Naš tim za obračun plata vam može pružiti nekoliko usluga u ovoj oblasti, uključujući obračun zarada za sve vaše zaposlene i saradnike.

Usluge menadžmenta izveštavanja

Naše usluge izveštavanja o menadžmentu su dizajnirane da vam pomognu da izvučete najviše mogućih informacija iz računovodstva vaše kompanije. Možemo vam pomoći u periodičnoj analizi vašeg učinka i možemo vam pomoći da poboljšate svoje interne procese i procedure.

Usluge administrativne podrške.

Pružamo širok spektar usluga administrativne podrške, uključujući obradu naloga za plaćanje, pripremu zahteva za putne troškove, statističko izveštavanje, pripremu faktura, korporativne sekretarske usluge i posredničke usluge.

USLUGE
Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi