O AGENCIJI

USLUGE:

administrativni poslovi, izrada faktura, kalkulacija, radnih naloga,
obračun zarada, bolovanja, ugovora o delu i autorstvu,
poresko savetovanje,
obracun PDV-a po fakturisanoj i naplaćenoj realizaciji,
finansijski izveštaji (završni računi),
poreske prijave,
poreski bilansi.

O AGENCIJI: 

Poslovna Agencija za računovodstvene i knjigovodstvene usluge  TRIO – Beograd, dugi niz godina pruža svoje usluge za privredna drustva, preduzetnike i pausalce.

Osnovana je 01.07.1991. godine i do danas posluje vrlo uspešno.

Samim tim poseduje veliko iskustvo u poslovanju privrednih društava i preduzetnika, ima stalan zaposlen kadar, obavlja poslove veoma odgovorno i precizno, koristeci svu profesionalnost i prilagodljivost svojim komitentima.

Agencija poseduje sertifikat ovlašćenog računovođe i u Agenciji za privredne registre u Beogradu, upisana je u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

Agencija za računovodstvene i knjigovodstvene usluge  TRIO – Beograd, nudi sledeće usluge:

Sve vrste knjigovodstvenih usluga, precizno i ažurno,
Izveštaje i knjigovodstvo maloprodajnih objekata,
Poresko savetovanje,
Periodične i godišnje finansijske izveštaje (završne račune)
Izradu poreskih bilanasa,
Obračun PDV-a po naplaćenoj i fakturisanoj realizaciji,
Zastupanje pred organima Poreske uprave,
Normativna delatnost, opšta akta preduzeća, prijave i odjave radnika, ugovori o radu, autorstvu i delu,
Obračun zarada, naknada zarada, ugovora o delu i autorstvu,
Sve vrste korespondencija sa poreskom upravom i poreskom administracijom,
Pouzdanost i korektnost u radu,
Po dogovoru mogu se obavljati i drugi poslovi iz oblasti pravne, ekonomske i računovodstvene struke.

Za sve poslove koje obavljamo nudimo vam korektne i realne cene usluga.

USLUGE
Osnivanje i registracija, Obračun plata, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi