O AGENCIJI

USLUGE:

administrativni poslovi, izrada faktura, kalkulacija, radnih naloga,
obračun zarada, bolovanja, ugovora o delu i autorstvu,
poresko savetovanje,
obracun PDV-a po fakturisanoj i naplaćenoj realizaciji,
finansijski izveštaji (završni računi),
poreske prijave,
poreski bilansi.

O AGENCIJI: 

Poslovna Agencija za računovodstvene i knjigovodstvene usluge  TRIO – Beograd, dugi niz godina pruža svoje usluge za privredna drustva, preduzetnike i pausalce.

Osnovana je 01.07.1991. godine i do danas posluje vrlo uspešno.

Samim tim poseduje veliko iskustvo u poslovanju privrednih društava i preduzetnika, ima stalan zaposlen kadar, obavlja poslove veoma odgovorno i precizno, koristeci svu profesionalnost i prilagodljivost svojim komitentima.

Agencija poseduje sertifikat ovlašćenog računovođe i u Agenciji za privredne registre u Beogradu, upisana je u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

Agencija za računovodstvene i knjigovodstvene usluge  TRIO – Beograd, nudi sledeće usluge:

Sve vrste knjigovodstvenih usluga, precizno i ažurno,
Izveštaje i knjigovodstvo maloprodajnih objekata,
Poresko savetovanje,
Periodične i godišnje finansijske izveštaje (završne račune)
Izradu poreskih bilanasa,
Obračun PDV-a po naplaćenoj i fakturisanoj realizaciji,
Zastupanje pred organima Poreske uprave,
Normativna delatnost, opšta akta preduzeća, prijave i odjave radnika, ugovori o radu, autorstvu i delu,
Obračun zarada, naknada zarada, ugovora o delu i autorstvu,
Sve vrste korespondencija sa poreskom upravom i poreskom administracijom,
Pouzdanost i korektnost u radu,
Po dogovoru mogu se obavljati i drugi poslovi iz oblasti pravne, ekonomske i računovodstvene struke.

Za sve poslove koje obavljamo nudimo vam korektne i realne cene usluga.

Usluge koje pruža agencija
Osnivanje i registracija, Likvidacija firme, Konsalting, Poresko savetovanje, Obračun zarada, Izrada faktura, Obračun PDV-a, Poreske prijave, Završni računi
Delatnosti firmi koje radi agencija
Maloprodaja - frizeri I kozmetički saloni, Apoteke, Pekare, Preduzetnici, Paušalci, Male proizvodne firme, Velike proizvodne firme, Velike firme, Mikro preduzeća, Budžetske firme, Turističke agencije, Robno-materijalno knjigovodstvo, Autorska prava, Licence, Patenti, Kulturni dogadjaji, Medicinske usluge ambulante, Stomatološke ordinacije, Zdravstvene ustanove, Trgovina na veliko, Uvoz, Izvoz, Spoljna trgovina, Poljoprivredna gazdinstva, Usluge, IT usluge, Udruženja, Nedobitne organizacije, Projektantske firme, Rad na engleskom, Rad sa strancima, D.O.O., Benzinske pumpe